Regler og info for leie av Østlikollen

Hvem kan leie

Leie av Østlikollen er åpent for alle over 25 år. Det gis rabatt til medlemmer av Misjonskirken Follow og Nordre Greverud vel.

 

Ansvarlig person

Ved leie av Østlikollen skal det oppgis til utleier hvem som er ansvarlig person. Denne personen må være over 25 år og må være tilstede under leieforholdet.

 

Før bruk

Leier vil motta kode til hoveddøren. Før lokalene tas i bruk skal ansvarlig person påse at lokalet og utstyr er i orden. Det skal være toalettpapir og tørkeark på toalettene. På kjøkkenet skal det ligge rene kluter og håndklær. Eventuelle mangler meddeles straks til utleieansvarlig. Skader som ikke er meddelt Østlikollen før lokalene tas i bruk, belastes leietaker.

 

Etter bruk

Ansvarlig person skal påse at alt er rent og på plass etter bruk.

 • Egne dekorasjoner og annet utstyr som er medbrakt skal tas bort.
 • Kjøleskapene skal være tømt. Kun mat/drikke merket Follow skal stå igjen.
 • Kjøkkenet skal være ryddet og rengjort. Dette inkludere også vask, stekeovn og kjøleskap. Siste oppvaskmaskin kan stå på når lokalet forlates.
 • Alt av dekketøy, vaser, lysestaker og lånte duker skal rengjøres og plasseres på anvist plass.
 • Bord skal vaskes, slåes sammen og plasseres på anvist plass innenfor ungdomsrommet. Stoler skal om nødvendig tørkes av og stables to i høyden langs østveggen i hovedsalen. Stoler i andre rom skal skyves inn til veggene. 
 • Alle gulv skal kostes. Hvis toalettene eller gulv er unormalt skitne skal leier rengjøre disse. Utleier sørger for vask av gulv og toaletter.
 • Kluter og koppehåndklær skal henges til tørk på anvist plass i boden innenfor ungdomsrommet.
 • Det er begrenset med søppeldunker på Østlikollen og søppel/papp må tas med hjem hvis det ikke er plass i søppeldunkene ved veien. Det skal IKKE settes avfallsposer utenfor Østlikollen.
 • Alle radiatorer skal settes til ca. 17 grader, om sommeren kan de slåes av.  
 • Ved arrangementer som holdes fredag og lørdag, skal lokalene være klargjort for vask senest kl.09:00 påfølgende dag hvis ikke annet er avtalt. For alle andre dager skal lokalet være klargjort samme dag.

 

Skader under leieperioden

Leietaker plikter omgående å melde fra til utleieansvarlig om skader som er oppstått i leieperioden. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader. Leietaker skal vise den største forsiktighet, slik at skader og unødig slitasje unngås. Privat utstyr som medbringes og benyttes, skjer på eget ansvar. Leietaker er ansvarlig for at det hersker ro og orden under leieforholdet.

 

Røyking

Røyking er ikke tillatt i Østlikollens lokaler. Røykere henvises til parkeringsplassen utenfor huset. Parkeringsplassen skal ved endt leieforhold være fri for sigarettstumper og annet søppel.

 

Ankomst og parkeringsplasser

Med offentlig kommunikasjon kan man ankomme Østlikollen fra Myrvoll stasjon både med buss og tog. Da går man sørover på Bakkeveien ca. 200 m. Deretter svinger man til venstre og inn på Marens vei. Etter ca. 300 m ses Østlikollen på venstre hånd.

For biler og syklende er Marens vei enveiskjørt. Innkjøring er via Frydenbergveien og utkjøring videre forbi Østlikollen i Marens vei.

Det er en liten parkeringsplass på utsiden av Østlikollen. Det er som regel også mulig å benytte parkeringsplassen på skolen (rett på nedsiden av Østlikollen). Ved parkering i gaten ber vi leier ta hensyn til naboer. 

Det gjøres også oppmerksom på at parkeringsplassen på Østlikollen er utleid til Østli skole i skolens åpningstider.

 

Mislighold av utleieregler

Hvis leietaker misligholder reglene for leie, kan gjentatt leie nektes. Leietaker står økonomisk ansvarlig hvis mislighold fører til økonomisk tap for utleier.

 

Stengetider

Søndag til torsdag skal bruk av Østlikollen være slutt senest kl.23:00. Fredag og lørdag skal bruk av lokalet være slutt senest kl.02:00. Leietaker skal ikke være til sjenanse for naboer til Østlikollen.

Søkere som ønsker å leie lokalene for arrangementer som kommer inn under Politivedtektene for Oppegård §§ 19-20 (offentlig dans, forestillinger m.m.), skal fremlegge skriftlig tillatelse fra lensmannen før lokalene tas i bruk.

 

Booking

Booking gjøres via kontaktskjema på hjemmesiden www.ostlikollen.no.

 

Betaling

Leie betales forskuddsvis. Faktura sendes ut ca. seks uker før leieforholdet.

 

Avbestilling

Avbestilling må skje senest tre uker før leietidspunkt. Senere avbestilling blir belastet med full leie.

 

Ansvarlig person sørger for:

 • AT RØMNINGSVEIENE IKKE ER BLOKKERT
 • Å HOLDE OPPSIKT MED BRUK AV LEVENDE LYS
 • Å KONTROLLERE LOKALENE FØR DE FORLATES

 

Utleieansvarlig: Gunn Berit Jansen van Vuuren, mobil 419 09 942.